ความสำคัญของวันมาฆบูชา

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Videos info

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

http://www.dmc.tv ความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันมาฆบูชา

ธรรมะคลายทุกข์ เรื่องวันมาฆบูชา
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร...

ธรรมะวันมาฆบูชา

ธรรมะวันมาฆบูชา อ.ชรินทร์ วงศ์สมบูรณ์ นำเสนอ เพื่อเป็นความรู้สู่สาธารณะชน ได้ไปศึกษาครับ อ.สวาสดิ์ จีโน นำขึ้นยูทูปให้ครับ

ทบทวนบุญเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุรอบเมืองเชียงใหม่

http://www.dmc.tv ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันมาฆบูชา ๒๕๕๕

มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ
วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ เป็นปีอธิมาส ซึ่งจะมีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชาในปีนี้เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 โดยจะตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2555
ความสำคัญและความเป็นมา
เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกซึ่งมีหลักคำสอนสรุปเป็นใจความสำคัญคือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
- มีพระสงฆ์จำนวน 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
- พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
- พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์
- เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์
จึงทำให้วันมาฆบูชาถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งมีความหมายว่า "การประชุมด้วยองค์ 4"
สำหรับการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในวันนี้คือ การทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศ ที่วัด ในตอนเช้า ตอนบ่ายฟังพระธรรมเทศนา และตอนกลางคืน นำดอกไม้ธูปเทียนไปวัดเพื่อทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการแก้กรรม สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้า "การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง"

สำนักพิมพ์อักษรธรรม
ขอเป็นสื่อกลางในการส่งบุญให้กับท่านทั้งหลาย
เพียงโทรศัพท์มาที่เบอร์ 080-5626-461 , 081-4936-254 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทางเรามีหนังสือธรรมะให้ท่านเลือกมากมาย
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thammatan.com
Facebook : http://www.facebook.com/thammatan3G

วันมาฆะบูชา Makabucha Day รักและกตัญญู

วันมาฆะบูชา Makabucha Day วันแห่งความรักในพุทธศาสนา วันกตัญญูแห่งชาติ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 บรรดาพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้จำนวน 1250 รูป เอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์จำนวนดังกล่าวนี้ล้วนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกพระองค์ผู้มีอภิญญา 6 (หมายถึง ความรู้ยิ่งยวด มี 6 อย่าง) ได้แก่
1.อิทธิวิธา คือ แสดงฤทธิ์ได้
2.ทิพพโสตญาณ คือ ญาณที่ทำให้มีหูทิพย์
3.เจโตปริยญาณ คือ ญาณที่กำหนดใจคนอื่นได้
4.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้
5.ทิพพจักขุญาณ คือ ญาณที่ทำให้มีตาทิพย์
6.อาสวักขยญาณ คือ ญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป

วันประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนานี้เรียกว่า " วันมาฆะบูชา "
ความหมายของคำว่า มาฆะบูชา จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ประกอบด้วยองค์ 4 หรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ได้แก่
1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง

http://www.youtube.com/watch?v=126VzEqtr7U
สเตนกลาส พระนามาภิไธย ส.ธ.ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=h3Cafr6hjzY
สเตนกลาส ประตูหงส์คู่มังกร ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=f8x0GCNa7i0
สเตนกลาสเพ้นท์อบสี ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=G1EuVaCwLSY
สเตนกลาส ประตู ช่องแสง ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=xZadZaGP96g
Real Stained Glass Bathroom Mike 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=UkM9wCfHUVM
Stained Glass 3 IN 1 Mike 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=MUrDn_9csJY
สเตนกลาส ทะเลใจ ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=4tIMSA-u66Y
สเตนกลาสช่องแสงบ้าน ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=kvY1RwfKSZs
สเตนกลาสช่องแสงพระธาตุหนองคาย
http://www.youtube.com/watch?v=jVxTVeI3Anc
สเตนกลาสช่องแสง 3 IN 1 ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=yHL9xVVDzlI
Mirror Design กระจกเงาดีไซน์ ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=JO-7cXF-_FQ
กระจกลายโบราณ ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=c1gqKgF8lMQ
กระจกลวดลาย Pattern Glass ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=qCtMsqv-Uxo
เทปโฟม เคอเทนวอลล์ ไมค์ 0894437484
http://www.youtube.com/watch?v=Ij5sYCmiswg
CSR Water Chalk Pen Non Toxic Mike 0858388815

  • CompareSong.com

    Come to explore free music on internet with us.

  • Do you have some idea or questions about comparesong.com? Don't hesitate to contact us on e-mail: mnohosten@gmail.com