นิทานเรื่อง ห่านกับไข่ทองคำ

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Videos info

นิทานเรื่อง ห่านกับไข่ทองคำ

นิทานเรื่อง ห่านกับไข่ทองคำ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จัดทำโดย นางสาวเพทาย วงค์วิชัย, นางสาวอทิตา เหม่ากระโทก, นางสาวอุษาโสม ทะลอย
สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอขอบคุณตัวอย่างนิทานจาก www.kalyanamitra.org

Ed thai kku-นิทานเรื่องราชสีห์กับหนู .mpg

ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

นิทาน พรายน้ำกับไข่มุก

นิทานเรื่อง พรายน้ำกับไข่มุก ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จัดทำโดย นางสาว ทรายทอง ภูมินานอก นางสาว วาสนา ธรรมพิกุล นางสาว แสงเดือน ไชยทะนุ
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ขอขอบคุณตัวอย่างนิทานจาก http://wechampion.igetweb.com

เรื่อง พรายน้ำกับไข่มุก

นิทานเรื่อง พรายน้ำกับไข่มุก ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จัดทำโดย นางสาว ทารายทอง ภูมินานอก นางสาว วาสนา ธรรมพิกุล นางสาว แสงเดือน ไชยทะนุ
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ขอขอบคุณตัวอย่างนิทานจาก http://wechampion.igetweb.com

  • CompareSong.com

    Come to explore free music on internet with us.

  • Do you have some idea or questions about comparesong.com? Don't hesitate to contact us on e-mail: mnohosten@gmail.com