สยามานุสสติ (ต้นฉบับ)

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Videos info

สยามานุสสติ (ต้นฉบับ)

สยามานุสสติ

เป็นคำโคลงพระราชนิพนธ์ใน "สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2461 และได้พระราชทานแก่ทหารอาสาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยทรงพระราชนิพนธ์โคลงสยามานุสสติมาจาก คำขวัญปลุกใจของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ว่า "What stands if Freedom fall? Who dies if England live?"

ต่อมาได้มีการนำโคลงนี้มาแต่งเป็นเพลงปลุกใจ ซึ่งประพันธ์ทำนองโดยนารถ ถาวรบุตร เมื่อปี พ.ศ. 2482 เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ค่ายบางระจัน" ของบริษัทศรีกรุงภาพยนตร์ ซึ่งส่วนของเนื้อร้องนั้น ได้ตัดเอาบทพระราชนิพนธ์สยามานุสสติบทที่ 3 และบทที่ 4 มาใช้ โดยสลับเอาบทที่ 4 มาร้องก่อนแล้วจึงค่อยร้องบทที่ 3 ในลำดับถัดไป ดังนี้

๏ หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทยฯ
๏ ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ

สยามานุสสติ

๏ หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทยฯ

๏ ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงามฯ

เดือนเพ็ญ - U CHORUS PROJECT ดาวร้อยเดือน 4

เพลงคิดถึงบ้าน

ผลงานเพลง "คิดถึงบ้าน" ที่ภายหลังมีนักร้อง และวงดนตรีหลายวงนำมาขับร้อง และแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันในนามเพลง "เดือนเพ็ญ" นับเป็นผลงานเพลงเพียงชิ้นเดียวที่อัศนี พลจันทรหรือ "นายผี" ประพันธ์ขึ้น เนื้อร้องดั้งเดิมมีดังนี้

เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นยิ่งหนอยามเมื่อลมพัดมา
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา

กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
โหมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย

เรไรร้องฟังดังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าคอยหา ลมเอ๋ยช่วยมากระซิบข้างกาย
ข้ายังคอยอยู่มิหน่าย มิเลือนเคลื่อนคลาย คิดถึงมิวายที่เราจากมา

ลมเอยจงเป็นสื่อให้ น้ำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานะนา
ให้คนไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา จะไปซบหน้าในอกแม่เอย.

(เนื้อร้องฉบับนี้ ได้รับการตรวจทานจาก "ป้าลม" หรือ วิมล พลจันทร ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของนายผี คัดจากหนังสือ "รำลึกถึงนายผี จากป้าลม" จัดพิมพ์ในวาระอายุครบ 72 ปี)

..........................................

เวอร์ชั่นนี้มาจากอัลบั้ม U-CHORUS PROJECT ดาวร้อยเดือน 4 เป็นการร้องประสานเสียง โดยคุณนันทิดา แก้วบัวสาย ร้องนำ

ผมเลือกเวอร์ชั่นนี้มาเพราะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ทำให้ผมรู้จักเพลงนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะอายุ ๑๔ ปี

เพลง บ้านเกิดเมืองนอน

เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
ศิลปิน สุนทราภรณ์
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
เนื้อเพลง :
บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อม​อยู่หมู่เหล่า
พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์
เพราะฉะนั้นชวนกันยินดี
เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไท​ย
แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาสเขา
ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้าง​ใหญ่
ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา
รบรบรบไม่หวั่นใคร
มอบความเป็นไทยให้พวกเรา
แต่ครั้งนานกาลเก่า
ชาติเราเขาเรียกชาติไทย
บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่​งแต่ก่อน
แน่นอนเนื้อ และเลือดพลีไป
เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีคว​ามภูมิใจ
แดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แ​สนจะยากเข็ญ
ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบา​กบั่น
ก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซ็น
แม้กระนั้นยังร่วมใจ
ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็น
บัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุ​ขเรื่อยมา
อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว​้างใหญ่
ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา
ทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปร​ีดา
ว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถ​าวรสดใส
บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ​่อง
พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย
รักษาไว้ให้มั่นคง
เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล
ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่
ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน

12 แต่งตั้งมกุฎราชกุมาร

การอภิปราย เรื่อง "พระมหากษัตริย์ไทยและต่างประเทศในระบอบประชาธิปไตย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550

  • CompareSong.com

    Come to explore free music on internet with us.

  • Do you have some idea or questions about comparesong.com? Don't hesitate to contact us on e-mail: mnohosten@gmail.com